© Kartashova via Pixabay

Ucieczka z Ukrainy ze zwierzętami

Uwaga: artykuł jest przez nas aktualizowany na bieżąco.Informacje w następujących językach można znaleźć tutaj:
»deutsch,
»English, »український, »русский, »Română, »slovenský

Kilka milionów ludzi i opuściło Ukrainę uciekając przed wojną, a wraz z nimi uciekło wiele ukochanych zwierzaków. Aby umożliwić bezproblemowy wjazd tym niezliczonym zwierzętom do Europy, sąsiednie kraje i niektóre inne państwa dostosowały już swoje przepisy. W tym artykule dowiesz się więcej o obecnych zasadach wwozu zwierząt z Ukrainy do UE:

Ludzie i zwierzęta potrzebują się teraz nawzajem bardziej niż kiedykolwiek!

W normalnej sytuacji wjazd ze zwierzętami z Ukrainy – czyli tzw. państwa trzeciego niewymienionego w wykazie – do krajów członkowskich Unii Europejskiej podlega pewnym regulacjom, zgodnie z Rozporządzeniem UE (UE) 576/2013. W czasie pokoju obejmują one minimalny wiek zwierzęcia wynoszący piętnaście tygodni oraz ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, wykonane co najmniej 21 dni temu.

Po dziesięcioleciach walki z wirusem UE jest obecnie uważana za wolną od wścieklizny. Wścieklizna jest jedną z najniebezpieczniejszych chorób zakaźnych na świecie i zagraża życiu zarówno zwierząt, jak i ludzi. Wirus jest przenoszony przez ślinę zakażonego zwierzęcia i zwykle jest śmiertelny. Do tej pory najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wybuchowi i rozprzestrzenianiu się wścieklizny, były szczepienia zapobiegawcze.

Jako że Ukraina nie jest uznawana za wolną od wścieklizny, podczas przekraczania granicy zazwyczaj należy spełnić odpowiednie wymagania dotyczące zwierząt domowych (psów, kotów i fretek).

Jednak w obliczu zaistniałej przemocy, zapobieganie wściekliźnie nie powinno stanowić przeszkody w ucieczce z Ukrainy. Teraz najważniejsze jest umożliwienie ludziom i zwierzętom szybkiego przekraczania granicy przy użyciu nieskomplikowanych środków oraz zapewnienie ochrony zwierzętom na bezpiecznym terytorium.

W sytuacjach takich jak obecna, kraje mają większe pole manewru w zakresie rozluźniania biurokratycznych przepisów. Dotyczy to między innymi organizacji niezbędnej izolacji, jeśli zwierzęta nie zostały jeszcze zaszczepione przeciwko wściekliźnie podczas przekraczania granicy. Komisja Europejska wyraźnie zaleca państwom członkowskim usunięcie biurokratycznych przeszkód na przejściach granicznych z Ukrainą i wdrożenie obowiązywania przepisów dopiero na bezpiecznym terytorium! Obowiązek izolacji pozostaje ważnym środkiem zapewniającym jak najlepszą ochronę zwierząt i ludzi, nawet w czasach kryzysu.

Dotyczy to wjazdu zwierząt domowych wraz z właścicielami z Ukrainy:

W wielu krajach dokonano już odpowiednich ważnych korekt. Zwolnienia dotyczące wjazdu zwierząt domowych do UE z Ukrainy:

 • Zwierzęta mogą wjeżdżać do kraju bez dokumentów, identyfikacji i szczepień.
 • W większości przypadków właściciele przekraczając granicę muszą wypełnić formularz rejestracyjny, który jest udostępniany na miejscu przez władze lokalne lub na ich stronach internetowych. Na tym etapie zapisywane są informacje o zwierzęciu i – w zależności od statusu szczepienia i stanu zdrowia zwierzęcia – należy wprowadzić stały adres rejestracyjny i kontaktowy.
 • Wszelkie niezbędne środki weterynaryjne, takie jak szczepienie przeciwko wściekliźnie, a następnie izolacja do 21 dni, są ustalane i zlecane po wjeździe do bezpiecznego kraju. W tym celu właściciel zwierzęcia musi skontaktować się z odpowiednim lokalnym organem weterynaryjnym. Środki mogą być realizowane w miejscu zatwierdzonym przez właściwy organ lub, jeśli jest już znany, pod adresem docelowym właścicieli zwierzęcia.
 • W przypadku tranzytu wymienione środki weterynaryjne należy najpierw podjąć w kraju przeznaczenia.

Ważne:

 • Przedstawione tutaj zasady wyjątków dotyczą obecnie tylko zwierząt towarzyszących swoim właścicielom - wykluczone są zwierzęta bezdomne i zwierzęta ze schroniska. Wszystkie podstawowe informacje można znaleźć w naszym artykule „Wyjątki dotyczące wjazdu do Unii Europejskiej” – w języku niemieckim.
 • Nie można udzielić ogólnej odpowiedzi, czy przedstawione tutaj przepisy wyjątkowe mają zastosowanie również do przewozu samolotem, ponieważ każda linia lotnicza ma swoje własne warunki przewozu. Odpowiednie informacje można uzyskać bezpośrednio od odpowiedniej linii lotniczej.

Poniżej udostępniamy bardziej szczegółowe informacje na temat procedur w poszczególnych krajach sąsiadujących z Ukrainą, a także innych państwach europejskich, takich jak Niemcy – w tym linki do niezbędnych formularzy i organów:

Austria
 • Zwierzęta są obecnie wpuszczane bez dokumentów, identyfikacji i szczepień. Wszelkie niezbędne środki weterynaryjne, takie jak szczepienie przeciwko wściekliźnie i późniejsza izolacja, zostają określone i wymagane po przekroczeniu granicy.

  Kontakt do Ministerstwa Zdrowia: petsukraine@gesundheitsministerium.gv.at

Bułgaria
Estonia
Finlandia
 • Zwierzęta są obecnie wpuszczane bez dokumentów, identyfikacji i szczepień. Wszelkie niezbędne środki weterynaryjne, takie jak szczepienie przeciwko wściekliźnie i późniejsza izolacja, zostają określone i wymagane po przekroczeniu granicy.

 • Zwierzęta, które nie mają mikroczipu i/lub szczepionki przeciwko wściekliźnie, muszą zostać przedstawione weterynarzowi w ciągu trzech dni od wjazdu w celu wszczepienia mikroczipu i zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Po szczepieniu zwierzęta muszą być izolowane w domu przez co najmniej 30 dni.

 • Skontaktuj się z Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Zdrowia Zwierząt: kolmasmaa@ruokavirasto.fi

Litwa
Łotwa
Niemcy
Polska
Republika Czeska
Republika Mołdawii
 • Zwierzęta są obecnie wpuszczane bez dokumentów, identyfikacji i szczepień. Wszelkie niezbędne środki weterynaryjne, takie jak szczepienie przeciwko wściekliźnie i późniejsza izolacja, zostają określone i wymagane po przekroczeniu granicy.

 • Brak wymagań wstępnych i formularza online. Instrukcje zostaną podane po przekroczeniu granicy.

Rumunia

 

Słowacja
 • Zwierzęta są obecnie wpuszczane bez dokumentów, identyfikacji i szczepień. Wszelkie niezbędne środki weterynaryjne, takie jak szczepienie przeciwko wściekliźnie i późniejsza izolacja, zostają określone i wymagane po przekroczeniu granicy.

 • Wymagania i formularz zgłoszeniowy: https://www.svps.sk/

 • Kontakt z Państwowym Urzędem Weterynaryjnym: pets.ua@svps.sk

Węgry
Włochy

Drodzy właściciele zwierząt…

W Welttierschutzgesellschaft stoimy zdecydowanie po Waszej stronie i niestrudzenie pracujemy, aby zapewnić Wam pomoc: dzięki wsparciu ludzi kochających zwierzęta, którzy wpłacają fundusze na Fundusz Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych WTG (>>tutaj możesz przekazać darowiznę), budujemy wsparcie dla lokalnych organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt. Takie organizacje pomagają w przyjmowaniu zwierząt na granicach z Ukrainą i poza nią, m.in. poprzez wydawanie paszportów UE dla zwierząt domowych, chipowanie i rejestrację zwierząt, szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz zapewnienie niezbędnych środków (w zależności od indywidualnych potrzeb) do odbycia kwarantanny. Więcej informacji (tylko w języku niemieckim): www.welttierschutz.org/standwithukraine.